Fundacja Przyjaciół Osho

Fundacja Przyjaciół Osho powstała w Warszawie w roku 1991. 

Jej celem jest popularyzacja technik medytacyjno-terapeutycznych opracowanych przez mistrza duchowego Osho i opartych na najnowszych osiągnięciach współczesnej psychologii transpersonalnej.

Fundacja publikuje książki Osho, organizuje warsztaty medytacyjno-terapeutyczne oraz prowadzi działalność informacyjną, m.in. udostępnia zbiory biblioteczne, organizuje pokazy video i spotkania z członkami ruchu Osho z innych krajów.

Jeśli chcesz być powiadamiany o organizowanych warsztatach medytacyjnych, wydawanych książkach, wyślij do nas email: osho@tlen.plPowrót